سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير نيكيار

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / بازيگر (۳) / با حضور افتخاري (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۱) / ساخت دكور  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۲ -  سهند دريا (۱۳۷۰)
  ۳ -  گزل (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نظام از راست (۱۳۸۷)
  ۲ -  سهند دريا (۱۳۷۰)
  ۳ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  رابطه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   با حضور افتخاري   مدير صحنه   گروه صحنه   ساخت دكور  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم و مي تيل (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.