سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيامك خواجه وند

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۶) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۳) / منشي صحنه  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۲ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۳ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۴ -  ملودي (۱۳۸۶)
  ۵ -  قصه دلها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يكي از ما دو نفر (۱۳۸۹)
  ۲ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۳ -  يك جيب پر پول (۱۳۸۸)
  ۴ -  ملودي (۱۳۸۶)
  ۵ -  قصه دلها (۱۳۸۵)
  ۶ -  داستان ناتمام (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  داستان ناتمام (۱۳۸۲)
  ۲ -  جمعه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زن زيادي (۱۳۸۳)
  ۲ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۳ -  دو زن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  جمعه (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.