سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا دشتی

 

فيلم شناسی :   عكس (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   عكس   تصويربردار پشت صحنه   مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.