سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عزت اله جامعی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / بازيگر (۷) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)
  ۲ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۳ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۴ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۵ -  خط آتش (۱۳۷۳)
  ۶ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۷ -  سكوت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جان سخت (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   بازيگر   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.