سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين مهری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۹) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنبور كارگر (۱۳۹۸)
  ۲ -  كروكوديل (۱۳۹۷)
  ۳ -  ماجراي نيمروز: رد خون (۱۳۹۷)
  ۴ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۵ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۶ -  ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)
  ۷ -  معراجي ها (۱۳۹۲)
  ۸ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۹ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.