سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن كمالی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور عشق (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.