سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد پهلوان لو

 

فيلم شناسی :   دستيار صدابردار (۵) / دستيار صداگذاري (۷) / دستيار امور فني صدا  (۱) فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار صدابردار  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)
  ۲ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۳ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۴ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۵ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار صداگذاري  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۲ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۳ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۵ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۶ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۷ -  تنها (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار امور فني صدا  
 1. دستيار امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تلفن (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.