سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا مراديان

 

فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۹) / جانشين مدير توليد (۱) / مشاور توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / دستيار چهره پرداز (۱) / مشاور انتظامي (۲) / مشاور نظامي  (۴) فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حرفه اي (۱۳۷۵)
  ۲ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۳ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)
  ۴ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۵ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۶ -  حامي (۱۳۷۳)
  ۷ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۸ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)
  ۹ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. مشاور توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه طوفان (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. مشاور انتظامي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۲ -  گارد ويژه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   جانشين مدير توليد   مشاور توليد   دستيار توليد   دستيار چهره پرداز   مشاور انتظامي   مشاور نظامي  
 1. مشاور نظامي  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۳ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۴ -  شكوه بازگشت (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.