سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاوه صباغ زاده

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / سرمايه گذار (۱) / دستيار تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۲ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهارشنبه خون به پا مي شود (۱۳۹۳)
  ۲ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۳ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهارشنبه خون به پا مي شود (۱۳۹۳)
  ۲ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۳ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۴ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۲ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۲ -  ايتاليا ايتاليا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.