سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير سليمانی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۳) / دكور (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۲ -  چند تار مو (۱۳۸۲)
  ۳ -  آشوبگران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   دكور   دستيار تداركات  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  داركوب (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   دكور   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۲ -  دهقان فداكار (۱۳۸۰)
  ۳ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   دكور   دستيار تداركات  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازيگر   دكور   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.