سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر بابايی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۳) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن امروز (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۲ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۳ -  تلفن (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۲ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۳ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۴ -  شاهين طلايي (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.