سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی صحرايی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۵) / دستيار كارگردان (۱۳) / گروه كارگرداني (۲) / منشي صحنه (۲) / دستيار برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / مسئول لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هر چي تو بخواي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. برنامه ريز  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  هر چي تو بخواي (۱۳۸۵)
  ۲ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۴ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۵ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)
  ۲ -  تلفن (۱۳۷۸)
  ۳ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۴ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۵ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۶ -  دو روي سكه (۱۳۷۱)
  ۷ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)
  ۸ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۹ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  طغيان (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  كفشهاي ميرزانوروز (۱۳۶۴)
  ۱۳ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر بخير (۱۳۷۳)
  ۲ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۲ -  بازرس ويژه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. دستيار برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفير (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   دستيار برنامه ريز   بازيگر   مسئول لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفير (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.