سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی حق فروش

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۳ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۴ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۵ -  اشك و لبخند (۱۳۷۳)
  ۶ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۷ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۸ -  دادستان (۱۳۷۰)
  ۹ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۱۵ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.