سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فواد نور

  تاريخ و محل تولد
دوازدهم آبان ماه سال 1326
تهران

 زندگينامه  

فواد نور در سال 1326 درتهران متولد شد و تحصيلاتش را تا مقطع ديپلم رياضي ادامه داد. او فعاليت خود را در زمينه تهيه كنندگي ادامه داد و به عنوان عضو هيئت مركزي و هيأت مديره انجمن سينما داران و همچنين به عنوان سخنگوي انجمن انتخاب شد. فعاليت هاي ديگر او عبارتنداز: نايب رييس فعلي انجمن سينما داران ايران، عضو هيئت مديره خانه سينما ،نايب رييس شوراي صنفي خانه سينما، عضو شوراي صنفي كارشناس امور سينمايي در معاونت سينمايي، وزير مجموعه كارشناسي سازمان فرهنگي هنري شهرداري، عضو هيئت داوري خانه سينما، عضو شوراي عالي توسعه، نماينده خانه سينما در شوراي عالي ارتقاء درجه فيلم ها در وزارت ارشاد. فواد نور همچنين مديريت سينما فرخ تهران را بر عهده داشت.

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / مشاور فيلمنامه (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۳) / تهيه كننده  (۱۰) فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور فيلمنامه   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور فيلمنامه   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۲ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور فيلمنامه   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۲ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور فيلمنامه   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۲ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۳ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور فيلمنامه   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ياسهاي وحشي (۱۳۷۶)
  ۲ -  سجده بر آب (۱۳۷۵)
  ۳ -  چهره (۱۳۷۴)
  ۴ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۵ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۶ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۷ -  لنگرگاه (۱۳۶۷)
  ۸ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۹ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۱۰ -  عشق قارون (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.