سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود قاسمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه توليد (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۲ -  دام (۱۳۷۴)
  ۳ -  انتهاي قدرت (۱۳۷۳)
  ۴ -  شريك زندگي (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   حمل و نقل  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  متهم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزمايشگاه (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.