سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد بهرامی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دشت خاموش (۱۳۹۹)
  ۲ -  پناه (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دشت خاموش (۱۳۹۹)
  ۲ -  پناه (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)
  ۲ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   جانشين مدير توليد   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پيك نيك در ميدان جنگ (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.