سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تهيه (۲) / نماينده تهيه كننده (۱) / مدير فيلمبرداري (۲) / فيلمبردار (۱) / مدير تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱) / لابراتوار (۱) / كنترل (۱) / سانسيتومتري  (۲۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲ -  دندان طلا (۱۳۷۰)
  ۳ -  موتو (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طوطي (۱۳۵۶)
  ۲ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساحل امن (۱۳۹۵)
  ۲ -  شايد يك معجزه (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار مرگبار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۲ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. كنترل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   نماينده تهيه كننده   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تداركات   دستيار تداركات   لابراتوار   كنترل   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۲۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۳ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۴ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۵ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۶ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۸ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۹ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۱۲ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۱۳ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۱۴ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۱۵ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۱۶ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۱۷ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۱۸ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۱۹ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۲۰ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۲۱ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.