سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرزيد نصراله

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن (۲) / فيلمبردار تيتراژ (۲) / تيتراژ  (۳) فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ  
 1. فيلمبردار انيميشن  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  هيوا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۲ -  دادستان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار انيميشن   فيلمبردار تيتراژ   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خفاش (۱۳۷۶)
  ۲ -  عشق گمشده (۱۳۷۵)
  ۳ -  همسر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.