سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود رضايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۳) / تداركات نظامي (۱) / گروه تداركات (۴) / ظهور نگاتيو  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات نظامي   گروه تداركات   ظهور نگاتيو  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  راننده سفير (۱۳۷۲)
  ۲ -  فرياد مجاهد (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات نظامي   گروه تداركات   ظهور نگاتيو  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۲ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)
  ۳ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات نظامي   گروه تداركات   ظهور نگاتيو  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  افعي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات نظامي   گروه تداركات   ظهور نگاتيو  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۲ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۳ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۴ -  مستاجر (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات نظامي   گروه تداركات   ظهور نگاتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زن امروز (۱۳۷۵)
  ۲ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۳ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۴ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.