سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير حسنی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / گروه توليد (۱) / دستيار صحنه (۱) / مدير تداركات (۲) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۳) / دستيار تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۳ -  دام (۱۳۷۴)
  ۴ -  سربلند (۱۳۷۳)
  ۵ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  جواني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۲ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۳ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار صحنه   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲ -  جهنم سبز (۱۳۷۴)
  ۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۴ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.