سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين ستايشگر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مدير تهيه (۳) / گروه توليد (۱) / تداركات (۲) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۲ -  دل و دشنه (۱۳۷۳)
  ۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۲ -  زخم خنجر رفيق (۱۳۵۷)
  ۳ -  جنجال (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۲ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   گروه توليد   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياغي (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.