سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد خادمی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۶) / گروه فيلمبرداري (۴) / دستيار فيلمبردار (۴) / دستيار تصويربردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مستانه (۱۳۹۳)
  ۲ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۳ -  آتشكار (۱۳۸۶)
  ۴ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)
  ۵ -  ژاني گه‌ل (۱۳۸۵)
  ۶ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  حيات (۱۳۸۳)
  ۲ -  كوچه هاي باريك (۱۳۸۳)
  ۳ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۴ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  همبازي (۱۳۸۸)
  ۲ -  نغمه (۱۳۸۰)
  ۳ -  زماني براي مستي اسبها (۱۳۷۸)
  ۴ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مرواريد (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار تصويربردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.