سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شهرياری

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۴) / گروه كارگرداني  (۲) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني  
 1. دستيار كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)
  ۲ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شكلات داغ (۱۳۸۸)
  ۴ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به كبودي ياس (۱۳۸۷)
  ۲ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.