سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سامان مقدم

 زندگينامه  

سامان مقدم متولد 1347 تهران، فارغ التحصيل سينما از مجتمع آموزشي سينما است. وي فعاليت هنري خود را در سال 1372 با دستياري كارگرداني فيلم «ردپاي گرگ» به كارگرداني مسعود كيميايي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۵) / مشاور كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۲) / مدير برنامه ريزي (۲) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۴) / طرح اوليه داستان از (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۳) / دستيار تدوين (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نهنگ عنبر 2: سلكشن رويا (۱۳۹۵)
  ۲ -  نهنگ عنبر (۱۳۹۳)
  ۳ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)
  ۴ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۵ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۶ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۷ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۸ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۲ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۲ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۳ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۴ -  تحفه هند (۱۳۷۳)
  ۵ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  اوركا (۱۳۹۹)
  ۲ -  زيگزاگ (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد آفتابي (۱۳۷۴)
  ۲ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۲ -  تحفه هند (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۲ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۳ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نهنگ عنبر 2: سلكشن رويا (۱۳۹۵)
  ۲ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۳ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۴ -  سياوش (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مكس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نهنگ عنبر (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  نهنگ عنبر 2: سلكشن رويا (۱۳۹۵)
  ۲ -  نهنگ عنبر (۱۳۹۳)
  ۳ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  افعي (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   گروه كارگرداني   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   طرح اوليه داستان از   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   دستيار تدوين   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.