سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد سليمانی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۶) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)
  ۲ -  مأموريت آقاي شادي (۱۳۷۱)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۵ -  اُكِي مستر (۱۳۵۷)
  ۶ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسك (۱۳۸۸)
  ۲ -  بيست (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزاحم (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.