سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رمضانی

 

فيلم شناسی :   هماهنگي توليد (۱) / گروه فيلمبرداري (۸) / دستيار فيلمبردار (۳) / تداركات  (۲) فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تداركات  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شيار 143 (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۲ -  شش و بش (۱۳۸۹)
  ۳ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۴ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۵ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۶ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۷ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۸ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تداركات  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۲ -  سيب و سلما (۱۳۸۹)
  ۳ -  ترديد (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   تداركات  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.