سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عابدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / تداركات (۳) / دستيار تداركات (۱۰) / خدمات (۱) / تيتراژ (۱) / با تشكر (از مرحوم)  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۲ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۳ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۴ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۵ -  هي جو (۱۳۶۷)
  ۶ -  زمزمه (۱۳۶۶)
  ۷ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۸ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  طائل (۱۳۶۳)
  ۳ -  مردي كه زياد مي دانست (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. دستيار تداركات  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۲ -  سمفوني تهران (۱۳۷۳)
  ۳ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۴ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۵ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۶ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۷ -  دخترم سحر (۱۳۶۸)
  ۸ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۹ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  زنگ اول (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صبحانه اي براي دونفر (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ماه مهربان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   دستيار تداركات   خدمات   تيتراژ   با تشكر (از مرحوم)  
 1. با تشكر (از مرحوم)  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.