سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / گروه توليد (۲) / مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۴) / خدمات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   دستيار توليد   خدمات  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۳۰)(۱۳۱۰)

  ۱ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)
  ۲ -  راه و بيراه (۱۳۷۰)
  ۳ -  پيوند زندگي (۱۳۳۲)
  ۴ -  كمرشكن (۱۳۳۰)
  ۵ -  بوالهوس (۱۳۱۳)
  ۶ -  انتقام برادر (۱۳۱۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   دستيار توليد   خدمات  
 1. گروه توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)
  ۲ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   دستيار توليد   خدمات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت هاي ناتمام (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   دستيار توليد   خدمات  
 1. دستيار توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)
  ۲ -  مواجهه (۱۳۸۳)
  ۳ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۴ -  دايره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   مدير توليد   دستيار توليد   خدمات  
 1. خدمات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۲ -  باران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.