سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد مرادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / فيلمبردار (۱) / دستيار فيلمبردار (۲) / گروه فني فيلمبرداري (۵) / گروه صحنه (۱) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)
  ۲ -  تخته سياه (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دلباخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لوكوموتيوران (۱۳۷۹)
  ۲ -  واهمه هاي حضور (اپيزود سوم) (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲ -  دلباخته (۱۳۷۸)
  ۳ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۴ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۵ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه صحنه   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)
  ۲ -  ديگري (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.