سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا جان نثار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه صحنه (۱) / گروه صحنه و لباس (۳) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۲ -  حماسه قهرمانان (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارا و تب توت فرنگي (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۲ -  زهر عسل (۱۳۸۱)
  ۳ -  اتانازي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چپ دست (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.