سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رحمان رضايی

  تاريخ و محل تولد
بيستم آذر ماه سال 1333
شهرضا

 زندگينامه  

رحمان رضايي متولد 1333 شهرضا، فارغ الحصيل تاريخ است. وي فعاليت سينمايي را با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد. او سال 1354 موسسه سينمايي مدار (دالي فيلم) را تأسيس كرد و مديريت آن را نيز عهده دار بوده است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۵) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۶) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / پرداخت نهايي (۲) / تدوين (۲) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)
  ۲ -  اين ترانه عاشقانه نيست (۱۳۸۴)
  ۳ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۴ -  اتانازي (۱۳۸۰)
  ۵ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۶ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۷ -  آواي دريا (۱۳۶۹)
  ۸ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۹ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشك نرگس (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اين ترانه عاشقانه نيست (۱۳۸۴)
  ۲ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)
  ۳ -  آواي دريا (۱۳۶۹)
  ۴ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۵ -  مدار بسته (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نيكان و بچه غول (۱۳۹۱)
  ۲ -  اين ترانه عاشقانه نيست (۱۳۸۴)
  ۳ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۴ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۵ -  ياران (۱۳۷۲)
  ۶ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. پرداخت نهايي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۲ -  ياران (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۲ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   پرداخت نهايي   تدوين   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.