سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا رفيعی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعتراض (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  افراطي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فوتبالي ها (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   دستيار توليد   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چهارشنبه سوري (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.