سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز رشاد

 زندگينامه  

كار هنري را با ايجاد يك گروه تئاتري در سال هاي قبل از انقلاب آغاز كرد و همزمان به دلمشغولي ديگرش عكاسي پرداخت. با پيروزي انقلاب به عنوان مربي عكاسي به استخدام كانون پرورش فكري درآمد و تا سال 1364 در آنجا مشغول به كار شد و پس از آن شركت كارن فيلم را تأسيس كرد. ابتدا كار را با عكاسي تبليغاتي و سپس ساخت فيلم هاي تبليغاتي و مستند براي مراكز صنعتي ادامه داد. در سال 1375 توليد اولين فيلم سينمايي را شروع كرد. او اولين فيلم خود (بازيگر) را بطور مشترك با رسانه فيلمسازان توليد نمود.

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۳) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۱) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سرزمين رها (۱۳۹۲)
  ۲ -  دامنه هاي سفيد (۱۳۹۱)
  ۳ -  شبي در تهران (۱۳۸۶)
  ۴ -  زمانه (۱۳۸۰)
  ۵ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبي در تهران (۱۳۸۶)
  ۲ -  زمانه (۱۳۸۰)
  ۳ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبي در تهران (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.