سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد فضلی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / چاپ (۵) / ظهور  (۲) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. چاپ  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۳ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۴ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)
  ۵ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ   ظهور  
 1. ظهور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۲ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.