سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی اميری

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من سالوادور نيستم (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قدمگاه (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب حورا (۱۳۸۶)
  ۲ -  پنج عصر (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.