سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج سرباز

 زندگينامه  

ايرج سرباز در سال 1330 در شهر آبادان متولد شد. وي مدير تداركات، مدير توليد و عكاس مي باشد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۹) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / عكس (۳) / چهره پرداز (۱) / مدير تداركات (۱۰) / تداركات (۴) / صداپيشگي (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۲ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۴ -  بوي خوش زندگي (۱۳۷۳)
  ۵ -  آباداني ها (۱۳۷۱)
  ۶ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۷ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۸ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۹ -  پرده آخر (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۱۴ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۱۵ -  يك روز گرم (۱۳۶۳)
  ۱۶ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)
  ۱۷ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)
  ۱۸ -  رهايي (۱۳۶۱)
  ۱۹ -  عفريت (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  يك روز گرم (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سيب (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۲ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۳ -  پيك جنگل (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در اسارت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. مدير تداركات  : (۱۰)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۳ -  ديدار در استانبول (۱۳۷۰)
  ۴ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۵ -  پرواز پنجم ژوئن (۱۳۶۸)
  ۶ -  كشتي آنجليكا (۱۳۶۷)
  ۷ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۸ -  سياه راه (۱۳۶۳)
  ۹ -  مزدوران (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  نقطه ضعف (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۲ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۳ -  در اسارت (۱۳۶۳)
  ۴ -  رهايي (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. صداپيشگي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   عكس   چهره پرداز   مدير تداركات   تداركات   صداپيشگي   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.