سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی خندان

 

فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس (۱) / مجري دكور (۷) / ساخت دكور (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري دكور  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)
  ۲ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۳ -  دوئل (۱۳۸۲)
  ۴ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۵ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۶ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۷ -  مهاجران (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. ساخت دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   گروه صحنه و لباس   مجري دكور   ساخت دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.