سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داوود موثقی

 زندگينامه  

داوود موثقي متولد 1330 مشكين شهر، فارغ التحصيل رياضيات و علوم كامپيوتر است. وي فعاليت در سينما را از سال 1358 با فيلم «قيام» به عنوان بازيگر آغاز كرد و فيلمسازي را از سال 1368 با ساخت فيلم كوتاهي به نام «بازارچه» شروع كرد. او در سال 1370 با مشاركت محمدعلي سجادي، خسرو معصومي و فريد ملك زاده، دفتر سينمايي «تهران فيلم» را تأسيس كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۲) / نويسنده (۵) / بازنويسي فيلمنامه (۲) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱۴) / تهيه كننده (۲) / مدير توليد (۷) / سرمايه گذار (۳) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشق پيشه (۱۳۹۸)
  ۲ -  دو عروس (۱۳۹۴)
  ۳ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۴ -  جدا افتاده (۱۳۸۳)
  ۵ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۶ -  دعوت به شام (۱۳۷۹)
  ۷ -  كليد ازدواج (۱۳۷۶)
  ۸ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۲ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشق پيشه (۱۳۹۸)
  ۲ -  دو عروس (۱۳۹۴)
  ۳ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۴ -  جدا افتاده (۱۳۸۳)
  ۵ -  دعوت به شام (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۲ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پسر تهروني (۱۳۸۷)
  ۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۳ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)
  ۴ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۵ -  خوش خيال (۱۳۷۱)
  ۶ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۷ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۸ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۹ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  قصه زندگي (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  مدرك جرم (۱۳۶۴)
  ۱۲ -  بازداشتگاه (۱۳۶۲)
  ۱۳ -  سردار جنگل (۱۳۶۲)
  ۱۴ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۲ -  جدا افتاده (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۴ -  آقاي بخشدار (۱۳۷۰)
  ۵ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۶ -  راز كوكب (۱۳۶۸)
  ۷ -  شب بيست و نهم (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يك اشتباه كوچولو (۱۳۸۷)
  ۲ -  دعوت به شام (۱۳۷۹)
  ۳ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو عروس (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ضربه آخر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   مشاور فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  غريبانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.