سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن عبدلی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۲) / تدوين  (۵) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۲ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تدوين  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  و باز هم عشق (۱۳۸۲)
  ۲ -  محبوبه (۱۳۷۷)
  ۳ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۴ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۵ -  گريز از شهر (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.