سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پروانه مرزبان

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۵) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چهل كچل (۱۳۹۵)
  ۲ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)
  ۳ -  ماهيگير كوچك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  با من از فردا بگو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  مرده خور (۱۳۹۸)
  ۲ -  چهل كچل (۱۳۹۵)
  ۳ -  تا آمدن احمد (۱۳۹۳)
  ۴ -  بزرگ مرد كوچك (۱۳۹۰)
  ۵ -  ماهيگير كوچك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهند دريا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چهل كچل (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.