سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد عباسی

 زندگينامه  

سعيد عباسي در سال 1341 در اروميه به دنيا آمد. بازي در سينما را از سال 1364 با فيلم «اتوبوس» به كارگرداني «يدالله صمدي» آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۹) / تهيه كننده (۱) / تداركات (۲) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل (۱) / جلوه هاي ويژه  (۱) فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. بازيگر  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سكوت كوهستان (۱۳۷۴)
  ۲ -  عروسي خون (۱۳۷۳)
  ۳ -  قرق (۱۳۷۰)
  ۴ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۶ -  ملك خاتون (۱۳۶۹)
  ۷ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۸ -  ميهماني خصوصي (۱۳۶۵)
  ۹ -  اتوبوس (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروسي خون (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)
  ۲ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مزرعه پدري (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   تهيه كننده   تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل   جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.