سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاظم درويش

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / گروه توليد (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۵) / دستيار تداركات (۵) / خدمات (۴) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)
  ۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۳ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۴ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۵ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۶ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۷ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برخورد (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)
  ۲ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)
  ۳ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۴ -  پاتك (۱۳۷۴)
  ۵ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۴ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۵ -  دام (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. خدمات  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)
  ۲ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۳ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۴ -  غريبانه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه توليد   دستيار تهيه كننده   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   خدمات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كارگران مشغول كارند (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.