سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

انوشيروان نعيمی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۷) / تهيه كننده (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۲۰) / فيلمبردار پشت صحنه (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دردسر بزرگ (۱۳۸۹)
  ۲ -  سلام بر عشق (۱۳۸۸)
  ۳ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۸۷)
  ۴ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۵ -  پسران آجري (۱۳۸۵)
  ۶ -  چپ دست (۱۳۸۴)
  ۷ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۸ -  سالاد فصل (۱۳۸۳)
  ۹ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۱۰ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۱۵ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  گروگان (۱۳۷۴)
  ۱۷ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يكي براي همه (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۲۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  دردسر بزرگ (۱۳۸۹)
  ۴ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۵ -  مهمان (۱۳۸۵)
  ۶ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۷ -  عروس فراري (۱۳۸۳)
  ۸ -  كما (۱۳۸۲)
  ۹ -  عطش (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  خاكستري (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۱۹ -  پاكباخته (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  گروگان (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۳ -  قافله (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   گروه فني فيلمبرداري   تصويربردار پشت صحنه   فيلمبردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.