سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يعقوب غفاری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۳) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۳) / مدير برنامه ريزي (۱) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۱) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۲) / تدوين (۵) / طراح صحنه (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)
  ۲ -  پايان دوم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۲ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۳ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  حريم (۱۳۸۷)
  ۳ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۲ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۳ -  بيد و باد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جنجال در عروسي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۲ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۳ -  صنوبر (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پايان دوم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حقيقت گمشده (۱۳۸۶)
  ۲ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)
  ۲ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)
  ۲ -  جشن تولد (۱۳۹۴)
  ۳ -  ابوزينب (۱۳۹۳)
  ۴ -  پايان دوم (۱۳۸۹)
  ۵ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماموريت غيرممكن (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.