سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد موفق

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۱۲) / منشي صحنه (۲) / بازيگر (۲) / طراح صحنه (۱) / مجري دكور (۱) / طراح دكور (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كيف (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۲ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۳ -  چشمك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۲ -  چشمك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دم صبح (۱۳۸۴)
  ۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۴ -  نيش (۱۳۷۳)
  ۵ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۷ -  جستجو در جزيره (۱۳۶۹)
  ۸ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۹ -  زندان ديو (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  مهاجران (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۱۲ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر جادويي (۱۳۶۹)
  ۲ -  هي جو (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   منشي صحنه   بازيگر   طراح صحنه   مجري دكور   طراح دكور   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.