سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

قاسم اكبرزاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   تداركات  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۲ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۳ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۴ -  دختران خورشيد (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.