سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام بهراميان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / برنامه ريز (۱) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۳) / بازيگر (۲) / مدير صحنه (۱) / دستيار جلوه هاي ويژه (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آينه شمعدون (۱۳۹۱)
  ۲ -  پريناز (۱۳۸۹)
  ۳ -  آل (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره هاي سربي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  غوغا (۱۳۸۱)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  غزال (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خائن کشي (۱۳۹۹)
  ۲ -  نقره داغ (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   مدير صحنه   دستيار جلوه هاي ويژه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.