سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس حاجی درويش

  تاريخ و محل تولد
نهم بهمن ماه سال 1352
تهران

 زندگينامه  

عباس حاجي درويش در سال 1352 در تهران متولد شد و تحصيلات خود را تا مقطع ديپلم رشته نساجي ادامه داد. او فعاليت خود را از ابتدا در زمينه دكور از سال 1372 شروع كرد و در سال 1375 به عنوان دستيار صحنه و لباس به كار خود ادامه داد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه (۲) / مدير صحنه (۱) / گروه صحنه (۴) / گروه صحنه و لباس (۲) / دكور (۱) / دستيار صحنه (۲) / دستيار صحنه و لباس (۳) / گروه تداركات (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۲ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فاصله (۱۳۸۸)
  ۲ -  تولدي ديگر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پاسيو (۱۳۹۶)
  ۲ -  صنم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ازدواج به سبك ايراني (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۳ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۴ -  ماه پيشوني (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۲ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۲ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۲ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۳ -  باد و شقايق (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   گروه صحنه و لباس   دكور   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.