سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد نقی زاده

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱۳) / گروه فني  (۴) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)
  ۲ -  طالع سعد (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۳ -  پادزهر (۱۳۷۲)
  ۴ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۵ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۶ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۷ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۸ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۹ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  دو همسفر (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۱۳ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۲ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۳ -  عاشقانه (۱۳۷۴)
  ۴ -  عشق من ـ شهر من (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.