سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

غلامرضا كريمی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۶) / مشاور كارگردان (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۲ -  زينت (۱۳۷۲)
  ۳ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۴ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۲ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)
  ۳ -  فاني (۱۳۶۸)
  ۴ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۵ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)
  ۶ -  سناتور (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حكايت آن مرد خوشبخت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   منشي صحنه   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.